23-Р БҮЛЭГ

Миний дуу хоолойг сонссон бүх ах эгч нарт: Та нар Миний хатуу чанд шүүлтийн дуу хоолойг сонсож, дэндүү их зовлон туулсан. Гэхдээ та нар Миний хатуу ширүүн дуу хоолойн ар…

続きを読むread more

21-Р БҮЛЭГ

Ариун Сүнсний ажил та нарыг шинэ тэнгэр, шинэ газар луу одоо авчирсан. Бүх зүйл шинэчлэгдэж, бүх зүйл Миний гарт байж, бүх зүйл шинээр эхэлж байна! Хүмүүс өөрсдийн үзлээ…

続きを読むread more

20-Р БҮЛЭГ

Ариун Сүнсний ажил урагшилж, та нарыг цоо шинэ ертөнцөд авчирдаг, өөрөөр хэлбэл, хаанчлалын амьдралын бодит байдал өмнө чинь гарч ирлээ. Ариун Сүнсний хэлсэн үг зүрх сэт…

続きを読むread more